سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس رسول زادگان – آزمایشگاه سیستم های هوشمند
احمد عبداله زاده – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شبیه سازی یک سیستم ، روشی برای پیش بینی ، تجزیه و تحلیل رفتارهای پیچیده آن سیستم است که در نهایت به شناخت صحیح و دقیق سیستم منجر می گردد. در این مقاله ابزاری جهت بررسی عملیاتی سیستم پایگاه داده پویا با متدولوژی مشخص و تعریف شده ارائه می نماییم. هدف از این کار ارزیابی عملکرد روش های مختلف زمان بندی قواعد و مقایسه تطبیقی آنها با یکدیگر است. برای این منظور لامز است روش های زمان بندی موجود را طراحی و پیاده سازینماییم و این خود مستلزم وجود محیطی است که بتواند عملکرد یک سیستم پایگاه داده پویا را شبیه سازی نماید. بههمین منظور یک محیط آزمیاشگاهی را مبتنی بر معماری سه بخشی طراحی و پیاده سازی نموده و آن را شبیه ساز سیستم پایگاه داده پویا (ADSS) نامیده ایم. برای مقایسه و ارزیابی روش های زمان بندی، پارامترهای ارزیابی مرتبطرا شناسایی و از بین آنها پنج پارامتر برتر را انتخاب و به صورت فرمال تعریف کرده ایم که عبارتند از : میانگین زمان پاسخگویی، انحراف معیار زمان پاسخ گویی، توان عملیاتی، میزان سربار محاسباتی به ازاء هر تراکنش و بهره پردازشگر. در نهایت بر اساس نتایج آزمایشات، روش های زمان بندی قواعد را در هر یک از پارامترهای ارزیابی رتبه بندی می نماییم.