سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله مافی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار
حسین دلداری – استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی

چکیده:

گریدهای محاسباتی بهره برداری از منابع توزیع شده ی محاسباتی را برای کاربردهایی که نیازمند محاسبات پرحجم هستند فراهم آورده اند توسعه ی برنامه هایی که از این امکانات استفاده نمایند یکی از چالشهای پیش روی محاسبات گریدی می باشد دراین مقاله با ارائه ی مدل برنامه نویسی موازی مبتنی بر عاملهای سیار برروی گرید تلاشی به منظور حل این مشکلات صورت پذیرفته است ارایه این مدل که با توسعه ی بستر گریدی به نام Alchemi و افزودن خواص و نیز فرامین راهبری عاملها به آن ها محقق گشته است به کاربر اجازه می دهد که با استفاده از حرکت عاملها و ارتباط میان آنها برنامه ی موازی خود را توسعه دهد این ایده از نوآوری های این مقاله محسوبمی شود.