سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطیه عدلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روح الله فرج زاده – دانشگاه دلفت هلند
فریبرز رشیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تزریق دوباره آب تولیدی از مخازن نسبت به بقیه روشهای دفع آب تولیدی مطلوب تر است. این روش
هم از دیدگاه محیط زیستی و هم اقتصادی بهتر از سایر روشهاست و همچنین یکی از روشهای حفظ فشار مخازن می باشد.
ولی وجود ذرات کلوئیدی در آب تولیدی باعث کاهش نفوذپذیری مخزن می شود که معمولا تخریب سازند را در پی دارد.
یکی از پارامترهایی که در مدلسازیی تخریب سازند مهم است نیروهای وارد بر ذرات در سیستم کلوئیدی است در
این مقاله نیروهای وارد بر ذرات در این سیستم و بزرگی آنها بررسی می شود و در نهایت فرمولاسیون نیروهای موثر انجام
می شود.