سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

Dr.G Akbari – Asst. prof, Civil Engineering USB Zahedan Iran

چکیده:

در رودخانه های بزرگ وضعیت طبیعی و شکل هندسی و بافت بستر و دانه بندی خاک و مصالح کف آنها در طول عمرشان همواره دستخوش فرسایش و تغییرات ناشی از مزاحمتهای بشری بوده است. از طرفی تغییرات رژیم جریان رودخانه ها بخاطر وجود موانعی چون ساخت و ساز سدها و بندهای انحراف آب و بهم زدن بالانس جریان رودخانه خود نیز دچار شدت و ضعف در قدرت انتقال حمل بار سنگین رسوبات آنها گردیده است. انباشته شدن رسوبات در مخازن پشت دیوار سدها یا در محلهای بالادست و پایین دست سدها هم نه تنها مشکلاتی چون مختل نمودن فعالیت سیستم رودخانه ها در طول عمر مفیدشان سده و موجب از کار افتادن تدریجی راندمان آنها و خسارات اقتصادی ناشی از ضعف کارآیی ماکزیمم طراحی شده اولیه این سیستمهاس انتقال آب را بهمراه خواهد داشت بلکه مشکلات عدیده زیست محیطی و اجتماعی و غیره را هم برای ساکنین آن منطقه جغرافیایی خواهد داشت. در این تحقیق به شبیه سازی تغییرات بوسیله مدلهای NCM/NCMG با حل مثالهای عملی زیادی که مورد مطالعه قرار گرفته از جمله تغییرات در محیط حوضه رودخانه میسوری می توان به بهترین نحو ممکن اقدام نمود. در این تحقیق طرحی برای رودخانه مورد مطالعه اجرا گردیده که می توان مهمترین پارامترهای عامل تغییرات را بطور بهینه تعیین کمیت نمود و اثرات این تغییرات را بر روی بازدهی مفید و استفاده از رودخانه از جمله کار تثبیت رودخانه ها و حفظ و پایداری رژیم حاکم بر آنهاست اقدام نمود.س