سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

Shokofe Radfar –
Hamid Haghanie –
Mariam Falahati –

چکیده:

This research is done to assess the stability of personality and the affect of some demographic characteristics on it in the 15-18 years-old Veteran,s offspring . this is a descriptive study.The evaluate group includes of all 15-18 year-old Veteran,s offspring taking part in a camp in summer of the year 1381. 4281 adolescente has responsed completely to the questionnaire of personal characteristic & Eysenck personality Inventory (EPI). finding has been analysed using statistical tests & spss-10 software. our finding show: stability of personality dose not have relationship with the assessed factors except for .the level of father,s education and the province of residence of veteran,s offspring the strong relationship between (Extraversion- introversion) and (Neuroticism) show the Correlation between intraversion and Neuroticism. Distribution of
both of these factors differs from normal distribution. The evaluate grouphas go to extraversion & Neuroticism more commonly.