سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
Vahid Eskandari – Tabriz University, Tabriz, Iran
Ehsan Ashiani – Department of Civil Engineering ,Tabriz Branch , Islamic Azad University , Tabriz , Iran

چکیده:

جداگرلرزه ای درحال حاضرعموما برای حمایت ازساختمانهای مهم استفادهمیشوند خصوصا آن دسته ازساختمانهای که می بایستی بعداززلزله بزرگ اماده فعالیت باشند برای مثال تجهیزات جداگرلرزه ای که اخیرا مولف درگیرآن بود مربوط به بیمارستان منطقه ای ویلنگتون می باشد که درحال حاض ردرنیوزیلند ساخته شده است درشکل تکیه گاه ها یجداگر ازنوع تکیه گاه های سربی لاستیکی و اسلایدر نصب شده دربیمارستان نشان داده شدها ست این مقاله متدطراحی سامه مناسبی را برای طراحی اولیه سیستم های جداگرلرزه ای ارایه می کند اینروش اجازه میدهد عملکرد سیستم جداگرلرزه ای را بطوری تنظیم شود برای کنترل کردن شتاب اعمال شده به ساختمان و یاجابجایی موردانتظار درسیستم جداگرلرزه ای را کنترل کند یاپاسخ رفتارهای را کاهشدهد اصول شناخته شده رفتارنیروجابجایی پاسخ طیف سیستم های ازاددینامیکی تک درجه و اصول طراحی جابجایی پایه استفاده شده است این متدقابل استفاده توسط مهندسین ازطریق تمرین کردن روی طراحی سیستم جداگرلرزه ای براساس هرگونه استاندارد طراحی لرزه ای بین المللی قابل طراحی می باشد