سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی طبری – مدرس دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر و مشاور سازمان مدیریت صنعتی شمال
محمدامین آذرمهر – دانشجوی کارشناسی ، رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر
مهشید ذوالنورنیا – دانشجوی کارشناسی ، رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر

چکیده:

در دنیای رقابتی کنونی سازمان ها به دنبال ابزارهایی هستند که با بکارگیری آن ها از رقبای خود پیشی بگیرند. در این میان ابزارهای مدیریت کیفیت، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند در دو دهه ی گذشته، مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ بسیار رایج گشت و اکنونسازمان های به سیستم های مدیریت کیفیتی که بر بهبود مستمر تکیه دارند نظیر مدل تعالی EFQM روی اورده اند. نکته ی مهمی که به عنوان چالشی بزرگ در بکارگیری این سیستم ها شناخته میشود، وجود تفاوت و فاصله در عملکرد آن ها نسبت به ماموریت، آرمان و طرح کلی سازمان است. از این رو ابزار مدیریت کیفیت باید با چارچوب مدیریت عملکرد سازمان ها یکپارچه شود و ازطرفی اینچارچوب نیز باید بر اساس کنترل استراتژیک باشد. در این مقاله به موضوع از بین بردن شکاف میان اجرای ابزار مدیریت کیفیت و استراتژی سازمان پرداخته میشود و ابزار کنترل عملکرد BSC به عنوان عاملی برای نیل له موفقیت نامحدود در برنامه های کیفیت و تطبیق ابزارهای مدیریت کیفیت با شرایط استراتژیک سازمان مورد اشاره و بررسی قرار می گیرد.