سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد خلیلیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد عبدالله زاده بارفروش – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله به معرفی ابزاری می پردازد که جهت تسهیل تحقیقات در تکنیک های هوش مصنوعی موثر است. محققین هوش مصنوعی همیشه در پی یک مرجع کامل از کارهای انجام شده ومسائل موجود برای آزمایش نتایج تحقیقاتی خود می باشند. ایجاد این مرجع و همچنین سیستمی جهت ارائه و جستجوی آسان آن نیازی است که همواره در راه تحقیق در این زمینه مطرح بوده است. به این منظور ابتدا یک دایره المعارف از مسائل کلاسیک هوش مصنوعی تهیه و سپس به دسته بندی و ساختاردهی آنها پرداخته شده است. این مسائل بستر آزمایش مناسبی برای تجربه تکنیک های هوش مصنوعی ارائه می دهند. در ادامه، با بررسی ساختار مسائل، یک چارچوب برای آنها طراحی شده است. در این تحقیق حدود ۶۰ مساله مورد بررسی قرار گرفته و این ساختار به صورت یک ۹ تایی ارائه شده است. فاکتورهای در نظر گرفته شده ی هرمساله، همراه با اطلاعات مربوط به حل آنها با تکنیک های مختلف تحت چارچوب مذکور در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شده است. هر مساله دارای یک سیستم نمونه ی اجرایی نیز می باشد که امکان مشاهده و تجربه عملی را به کاربر می دهد. سیستم Computer Aided Reasearch Tool(CART) امکان مشاهده مسائل، جستجوی تکنیک ها و راه حل ها، مشاهده ی جواب و انواع پردازش های دیگر را به کاربر میدهد.