۱ – ابتدا وجه مقاله را به شماره کارت زیر واریز نمایید

( هزینه مقالات با فرمت PDF مبلغ ۵۹۰۰ تومان )

( هزینه مقالات با فرمت WORD+PDF مبلغ ۷۹۰۰ تومان )

۶۱۰۴-۳۳۷۸-۶۶۵۵-۵۶۴۰

بانک ملت به نام اقای ابراهیمی

 

۲ – ارسال شماره تراکنش + ادرس ایمیل + فرمت درخواستی و نام دقیق مقاله به یکی از شماره موبایل های زیر

۰۹۳۶۶۸۳۹۹۷۲

۰۹۳۵۷۵۶۵۱۸۸

 

۳ – در صورتی که قبل از پرداخت ( یا بعد از ان ) هر گونه سوالی داشتید با شماره های فوق تماس بگیرید .