سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود رحیمی – CFD کرمانشاه- دانشگاه رازی ، گروه مهندسی شیمی ، مرکز تحقیقات
محسن محسنی – CFD کرمانشاه- دانشگاه رازی ، گروه مهندسی شیمی ، مرکز تحقیقات

چکیده:

در این تحقیق یک بستر پر شده آزمایشگاهی شامل کاتالیست های جاذب آب توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) ۰ گرم بر ثانیه / مدلسازی شده است. تجهیزات آزماشگاهی شامل یک مخزن تولید بخار با توان تولید بخار ۳۶۴سانتی متر پر شده از دانه های کروی سیلیکاژل به قطر ۳ میلی متر متصل / می باشد .که به یک استوانه با قطر داخلی ۶ شده است. ضمن عبور جریان بخار از استوانه وزن آب جذب شده توسط سیلیکاژل اندازه گیری شده است.در این تحقیق رژیم جریان ، سرعت جذب ، افت فشار و … پیش بینی شده جهت آنالیز فرآیند جذب مورد استفاده قرار گرفته است.مقایسه نتایج آزمایشگاهی وCFD نشان می دهدکه CFDقادر است فرآیند واقعی جذب را در بسترهای پر شده بادقت قابل قبولی پیش بینی کند.