دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,ترنس لاین

این سایت جهت جستجوی هوشمندتر در سایت ، از موتور جستجوی گوگل استفاده میکند

دانلود مقاله Considering the relationship between business intelligence and metacognitive components of theprincipals of the non- profit schools in the city of Tehran

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
Nasser Javaheri Zadeh – Department of management, Borojerd branch, Islamic Azad University, borojed, Iran
Vajiheh Ghasemi – Department of management, Borojerd branch, Islamic Azad University, borojed, Iran

چکیده:

A study was performed about the relationship between the business intelligence and metacognitivecomponents of the principals. In this study, a sample made of 230 principals of the non-profit high schools chosen bythe stratified and cluster random sampling answered the questionnaires of administration based on metacognition(Maktabi, 2009) and realized by the business intelligence. It was a descriptive-correlated research. The data wereanalyzed by SPPS software in two levels of description and inference. The findings showed that there is a significantrelationship between the principals’ business intelligence and their ability in analyzing the duties in the non-profithigh schools of the city of Tehran. There is a significant relationship between the principals’ business intelligenceand their self-motivation ability and self-confidence in the non-profit high schools of the city of Tehran. There is asignificant relationship between the principals’ business intelligence and their ability in self-control in the non-profithigh schools of the city of Tehran. There is a significant relationship between the principals’ business intelligenceand their ability in self-judgment in the non-profit high schools of the city of Tehran and finally, there is a significantrelationship between the principals’ business intelligence and their self-reaction in the non-profit high schools of thecity of Tehran.

دانلود مقاله Considering the relationship between business intelligence and metacognitive components of theprincipals of the non- profit schools in the city of Tehran

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
Nasser Javaheri Zadeh – Department of management, Borojerd branch, Islamic Azad University, borojed, Iran
Vajiheh Ghasemi – Department of management, Borojerd branch, Islamic Azad University, borojed, Iran

چکیده:

A study was performed about the relationship between the business intelligence and metacognitivecomponents of the principals. In this study, a sample made of 230 principals of the non-profit high schools chosen bythe stratified and cluster random sampling answered the questionnaires of administration based on metacognition(Maktabi, 2009) and realized by the business intelligence. It was a descriptive-correlated research. The data wereanalyzed by SPPS software in two levels of description and inference. The findings showed that there is a significantrelationship between the principals’ business intelligence and their ability in analyzing the duties in the non-profithigh schools of the city of Tehran. There is a significant relationship between the principals’ business intelligenceand their self-motivation ability and self-confidence in the non-profit high schools of the city of Tehran. There is asignificant relationship between the principals’ business intelligence and their ability in self-control in the non-profithigh schools of the city of Tehran. There is a significant relationship between the principals’ business intelligenceand their ability in self-judgment in the non-profit high schools of the city of Tehran and finally, there is a significantrelationship between the principals’ business intelligence and their self-reaction in the non-profit high schools of thecity of Tehran.

این فقط چکیده ای از مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خرید نمایید
تمامی مقالات دارای عنوان ، نویسنده ، چکیده و منابع میباشد
نمونه فرمت مقالات PDF و WORD که برای شما ارسال خواهد شد - کلیک کنید
چنانچه شما نویسنده این مقاله هستید اینجا کلیک کنید