سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی عیدیانی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی
محمدحسن مدیرشانه – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی

چکیده:

این مقاله روشی جدید در تشخیص پایداری گذرا به نام روش ترکیبی پایداری گذار یا CTS را ارائه می کند . در این روش هم از روش شبیه سازی استفاده شده و هم از روش PEBS اتای [۱] بهره گرفته شده است . به همین دلیل این روش ، روش ترکیبی پایداری گذرا نام گذاری شده است . CTS از تمام روشهایی که به دنبال نقطه تعادل ناپایدار کنترل کننده ۳ می باشند دارای قابلیت اطمینان بیشتری می باشد ] [۲,۳ رسیدن به جواب به دلیل عدم استفاده از روشهای همگرایی حتمی است و به تغییرات بار و نقاط کار سیستم وابستگی چندانی ندارد .
با آزمایش بر روی سیستمی دارای ۴ ماشین و ۷ باس که نتایج آن در آخر مقاله آورده شده است بطور عملی و از نظر تئوری برتری این روش نسبت به PEBS اثبات شده است .