سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی توفیقی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران
علی مصلی نژاد – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران
عباس شولائی – استادگروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

این مقاله ضمن بررسی هارمونیکهای DC ایجاد شده بوسیله پل گرتز، تغییر این هارمونیکها با تغییر زاویه آتش و زاویه کموتاسیون ( در یک منحنی) را بررسی کرده و روش طراحی فیلترهای غیرفعال تک تنظیمه ، دو تنظیمه و تضعیف کننده را برای سمت DC ارائه نموده است . در ادامه با ارائه یک مدل آزمایشگاهی و بررسی نیاز به فیلتر در سمت DC ، فیلترهای ۶ ،۲۱ و HP طراحی و در محیط EMTDC-PSCAD V.3.0 شبیه سازی و نهایتا، با طراحی وساخت سلفهای مربوطه، فیلترهای فوق الذکر پیاده سازی شده و نتایج آزمایشگاهی با نتایج شبیه سازی مقایسه گردیده است.