سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سحر خوش فطرت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه تبریز- دانشجوی دانشگاه آزاد ا
مریم امجد سقین سرا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه تبریز- دانشجوی دانشگاه تبریز

چکیده:

DEA (تحلیل پوششی داده ها) یک روش غیر پارامتری برای سنجش و تعیین کارایی نسبی مجموعه ای از موجودی ها با ورودی و خروجی های قطعی است. درواقع، در یک مساله ارزیابی، داده های ورودی و خروجی موجودی های معین، در نوسان می باشند. این نوسان داده های می تواند به عنوان متغیرهای زبانی مشخص شده توسط اعداد فازی نمایش داده شوند که نوعی از تجربه کارشناسان را منعکس می کند. مبتنی بر مدل CCR، مدل DEA فازی معرفی شده است تا کارایی مساله ارزیابی با داده های ورودی و خروجی فازی بررسی شود. بعلاوه فرم کلی تر از مدل DEA فازی با در نظر گرفتن رابطه بین DEA و RA (آنالیز گرسیونی) معرفی شده است. با بکارگیری مدل های DEA فازی پیشنهادی، کارایی قطعی مدل CCR را تعمیم می دهیم، که یک عدد فازی باشد که عدم قطعیت ذاتی در مسایل ارزیابی واقعی را منعکس کند.