سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

D Manuchehri –
V Ebrahimzade-Ardestani – Institute of Geophusics, Tehran. Iran.

چکیده:

یکی از روش‌های تخمین پارامترهای گسل در گرانی سنجی و مغناطیس سنجی روش مارکوآرت می‌باشد. که در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار توسط تهاناسولاس و تسلنتیس برای بی‌هنجاری گرانی گسل مطرح گردید، تقریباً بیشتر مقالاتی که تا کنون در این زمینه ارائه گردیده است، در مورد داده‌های گرانی و مغناطیسی بوده است. لذا چون میدان‌های گرانی و مغناطیسی که از طریق یک چشمه‌ی یکسان بوجود می‌آیند؛ بنابراین می‌توان در تخمین پارامترهای گسل‌ها از داده‌های گرانی و مغناطیسی استفاده نمود، در این پایان‌نامه تلاش شده است که روش مارکوآرت را در مورد داده‌های واقعی گرانی گسل بزرگ هایوارد استفاده شده، و کارایی بازده‌ی این روش در مقایسه با روش‌های مغناطیس و لرزه بیشتر مشخص شود. برای همین منظور ابتداء مدلی مصنوعی که به صورت دوبعدی در نظر گرفته شده و با برنامه‌ی رایانه‌ای که برای مدل‌سازی گسل تهیه گردیده است، بی‌هنجاری گسل فرضی بدست آمده و سپس در برنامه روش معکوس بنا گردیده بر روش مارکوآرت بر روی این بی‌هنجاری‌ها اعمال شد. که نتایج قابل توجهی بدست آمد، که حکایت از تطبیق خوب با پارامترهای مدل فرضی دارد. سپس این برنامه را در مورد داده‌های گرانی واقعی گسل بزرگ هایوارد که در مابین عرضهای جغرافیایی ۳۷ ۳۰’ و ۳۸ ۱۵’ N شمالی و طول جغرافیایی ۱۲۱ ۴۵’ و ۱۲۱ ۳۰’ W برداشت گردیده است، مورد آزمایش قرار گرفت که در این مورد نیز نتایج دقیقی در مقایسه با سایر روشهای انجام گردیده و برای تعیین پارامترهای گسل هایوارد بدست آمد.