سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
Pantea Esfandiari – Department of Biology, Damghan Azad University, Damghan, Iran. Applied Microbiology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Jafar Amani – Applied Microbiology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Abbas Ali Imani fouladi – Applied Microbiology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Mohammad Mahdi Forghanifard – Department of Biology, Damghan Azad University, Damghan, Iran.

چکیده:

Background: ETEC is the most common agent which causes diarrhea. In this research PCR-ELISA method is used for detecting ETEC. Materials and methods: ETEC is colonized along the cells and then producing heat-labile (LT) and heat-stable enterotoxigenic at the end causes diarrhea. In this way DIG-labeled PCR products were bounded to streptoavidin-coatedwells of a microtiter plate and detected by anti-DIG–peroxidase conjugate. Internal biotin labeled probe was designed forLT gene and detected with streptavidin. Result: In this research by the use of specified primer and PCR-ELISA technique, LT toxin of ETEC was analyzed. Resultsshowed that this method was the fastest, exactest and the most sensitive way for diagnosing bacterial.Conclusion: various methods of PCR are used for diagnosing different spices of ETEC and also the most common methods; here are the uses of the gel electrophoresis, hybridization and colorization by Ethidium bromide. PCR-ELISA is a suitablesubstitute for all the above aspects because it’s quite sensitive specific and rapid way for detection of ETEC