سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود صادقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین حسن زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیاوش خرسندی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طراحی شبکه های کامپیوتری معمولاٌ از مدل سلسله مراتبی پیروی می کند که شامل لایه های دسترسی , توزیع و هسته میباشد . مسأله اصلی در طراحی لایه دسترسی ، تعیین محل قرارگرفتن سوئیچ ها می باشد . در این مقاله روش جدیدی بر مبنای بهبود الگوریتم DG ارائه شده است . روش ١FASL بر پایه ترکیب معیارهای فاصله و ترافیک می باشد و پیچیدگی بسیار پایینی دارد . نتایج عددی نشان دهنده بهبود قابل ملاحظه در هزینه کل شبکه می باشد . در سناریوهای در نظرگرفته شده , هزینه کل شبکه با استفاده از این روش برای وزنها ی مختلفی که به هزینه ترافیک در مق ایسه با هزینه فیزیکی خط نسبت داده شد , بطور میانگین حدود ۰۳ درصد بهبود یافت .