سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زرین مینوچهر – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
بیژن فرزامی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
آرمین مددکار سبحانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
محسن جهانشاهی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

چکیده:

نظر به اینکه حرکت بار بر روی DNA توجه بسیاری از محققین عصر حاضر را به خود جلب نموده و با توجه به اینکه G ها به عنوان پلهای ارتباطی این حرکت در سطح DNA عمل می کنند، در این تحقیق با توجه به تعیین شدن توالی کامل ژنوم انسان در دنباله پروژه ژنوم اسنانی از یک بانک اطلاعاتی mRNA برای بررسی درصد G در ژنهای مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که ژنهای LOC440846 , LOC442050 , BAX بالاترین درصد G را که در کل ژنهای مورد بررسی ۲۴۵۴۱ ژن می باشد دارا بوده و بنابراین می توان از این مجموعه برای بررسی امکان استفاده به عنوان حامل بار بهره برداری نمود.