سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید امانعلی خانی – مجتمع صنایع لاستیک کرمان
محمد رسائیان – شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ( گروه مشاوران اکسیر )

چکیده:

طراحی آزمایشها(DOE) یکی از روشهای مؤثر در طراحی و بهبود محصولات می باشد . این روش که عملکرد و قابلیت محصول را افزایش می دهد باعث کاهش قیمت و زمان طراحی یا بهبود آن نیز می شود . در صنعت ، روش تاگوچی شاید شناخته شده ترین نوع طراحی آزمایشها باشد که کارائی خود را بخوبی نشان داده است و از این بین ، صنعت لاستیک و بخصوص بخش آمیزه کاری بی نصیب نمانده است . به جهت کسب دانش استفاده از روش DOE و نیز کاربرد آن ، پس از انجام مقدمات تئوری ، یک آمیزة پایة نمون ه برای بلت سیمی رادیال – که خواص متعدد و حساسی ، از خواص فیزیکی – مکانیکی گرفته تا خواص حین سرویس دارد – انتخاب و با استفاده از روش تاگوچی ، تاثیر تغییر همزمان چهار مادة مهم دیگر آن بر روی دو دسته از خواص آمیزه ( هر دسته شامل سه خاصیت و در مجموع چهار خاصیت ) مورد بررسی قرار گرفت . نتیجه آن که بجای انجام تست ۸۱ نوع آمیزة مختلف ، تنها با تست ۹ آمیزه ، آمیزة بهینه
بدست آمد . به علاوه تاثیر هر یک از این مواد بر چهار خاصیت فوق نیز بصورت درصدی معلوم شد .