سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه آزادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه با افزایش جمعیت انبوه سازی و ساخت و سازهای با ارتفاع زیاد رو به پیشرفت است ، که این مسئله مهندسین عمران را مجبور می کند که نگ اه دقیق تر به اجرا و بهینه سازی آن داشته باشند . سیستم جدیدی که برای بهینه سازی اجرا و مسائل اقتصادی آن در کشور های اروپایی و بعضا” در موارد خاص در کشور ایران استفاده شده ، دیوار های سبک( Drywall )است . این سیستم به لحاظ ساختار ویژه ای که دارد بسیار سبک ب وده و استفاده از آن در ساختما ن های با ارتفاع زیاد وزن سازه را تا حد زیادی کاهش می دهد . یکی از شرکتهای اصلی سازنده این نوع دیوارها شرکت کناف( Knauf )است . در این مقاله سعی شده خصوصیات و مزایای این سیستم ها به طور دقیق بررسی شده و ساختمانی چند طبقه به ط ور مجزا با سیتم Drywallو دیوار های معمولی بارگذاری و آنالیز می شود تا تا“ثیر دقیق این سیستم در ساختمان های چند طبقه مشاهده گردد .