سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر پورمعلم – دکتری حمل و نقل و ترافیک ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی
امیدرضا فرشچین – کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

کارائی و عملکرد سیستم معابر شهری بطور مستقیم وابسته به عملکرد تقاطع های آن می باشد. یکی از شاخص های ارزیابی میدان به عنوان نوعی ازتقاطع ها، زمان تاخیر آن است. برای تخمین زمان تاخیر، مدلهای ریاضی – تئوریکی مختلفی پیشنهاد شده است، ولی در ایران تنها به مقایسه مدلهای کشوردهای دیگر و انتخاب نزدیکترین آنها به شرایط ایران اکتفا شده است. در این میان می توان از کمبودهای تحقیقاتی در زمینه تخمین زمان تاخیر، عدم توانایی مدل های ریاضی – تئوریکی ، و عدم بکارگیری همه جانبه پارامترهای هندسی و ترافیکی موثر در پروسه تخمین ذکر نمود. در این تحقیق مدل توسعه یافته برای تخمین زمان تاخیر درمیادین شهری بر اساسارامترهای هندسی و ترافیکی در قالب DTUR Method تعریف می گردد. در این مدل بر اساس رویکرد تجربی، نگرش همه جانبه پارامترهای هندسی و ترافیکی موثر، و لحاظ شرایط هویتی میدانی، انجام گردیده است و نهایتا، با اجرایی نمودن مدل توسعه یافته و سپس مقایسه نمودن نتایج آن با مدل های گذشته، می توان توانایی آنرا درک نمود.