سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مهدی جوکار – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چکیده : توانایی جبران کنندگی DVR به حداکثر ولتاژ تزریقی توسط آن و مقدار انرژی که می تواند در مدت زمان کمبود ولتاژ به سیستم تحویل دهد، بستگی دارد . در شرایطی که کمبود ولتاژ عمق و تداوم زیادی دارد، برای حفظ توانایی عملکرد DVR در جبران کمبود ولتاژ، می توان از استراتژی حداقل انرژی برای کنترل DVR استفاده نمود . در این روش سعی می شود با توجه به محدودیتی که روی اندازة ولتاژ تزریقی وجود دارد توان حقیقی تحویلی توسط DVR حداقل شود .
در این مقاله روش جدیدی با استفاده از مختصات dq برای اجرای استراتژی حداقل انرژی پیشنهاد می شود . روش جدید شامل مبانی نظری و الگوریتم منتج از آن است . با استفاده از این الگوریتم در حالت کمبودهای ولتاژ متعادل و نامتعادل، به سادگی می توان اندازه و زاویه ولتاژ تزریقی در هر فاز را تعیین نمود و این مزیت اصلی روش پیشنهادی بر روش هایی است که برای اجرای الگوریتم از مختصات abc استفاده می نمایند . به منظور مشاهده عملکرد DVR در جبران بار و مقایسه روش های کنترلی مختلف از منظر مقدار توان حقیقی و راکتیو و اندازة ولتاژ تزریقی، کمبودهای ولتاژ متعادل و نامتعادل روی یک سیستم تست در محیط PSCAD/EMTDC شبیه سازی شده است .