سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهناز محمودی – دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سیدمجید مفیدی – Ph.D., Ma.U.D., Ma.Arch., Sp./Energy دانشگاه علم و صنعت ، دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده:

این مقاله خلاصه نتایج یک تحقیق بر روی شکل کالبدی عنصری معمارانه به نام بادگیر است که در دو اقلیم گرم و خشک، و گرم و مرطوب دیده می شود. این تحقیق مقایسه ای است میان بادگیرهای موجود در این دو اقلیم و تاثیر اقلیم را در شکل دادن به اینعنصر نشان می دهد و لذا بیشت بر جنبه ریخت شناسی تکیه دارد که خود مسائل بسیاری را آشکار می کند. ریخت شناسی نه تنها مطالعه اشیاء مادی و فرم آنهاست بلکه جنبه های پویای آن به صورت نیرو یا عمل انرژی را نیز در بر می گیرد.