سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد علی بزرگزاد – عضو هیئت علمی- گروه مهندسی صنایع دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد
دکتر مهدی جمشیدیان – عضو هیات علمی- دانشکده مدیریت و اقتصاد . دانشگاه اصفهان
مهندس علی رضا اسعدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – موتورسازی ایران خودرو

چکیده:

امروزه به دلیل رقابت شدید در بازار جهانی و تحولاتی همچون پیمان گات ، تنها سازمانهایی می توانند ماندگاری و بقاء داشته باشند که
و اصل بهبود مستمر را سرلوحه کاری خود قرار دهند و در این راستا بصورت منظم به ارزیابی عملکرد سازمان پرداخته و با TQM فلسفه
تعیین نقاط قوت و ضعف آن ، نسبت به اجرای پروژه های بهبود اقدام نمایند .
جهت دستیابی به این مفاهیم ، سازمانهای پیشرو دنیا بصورت گسترده ا ی از مدلهای سرآمدی سازماناستفاده می نمایند . لذا در این
تحقیق با هدف ارتقاء عملکرد و سرآمدی کارخانه موتور سازی شرکت ایران خودرو ، مدلهای مختلف سرآمدی مورد بررسی و مقایسه قرار
مورد ارزیابی قرار گرفت و نمره سرآمدی ، نقاط قوت و EFQM عملکرد این سازمان بر مبنای مدل ، EFQM گرفتند و با انتخاب مدل
ضعف سازمان و تعدادی پروژه بهبود جهت رفع نقاط ضعف ، تعیین گردید .
با توجه به محدودیت زمان و منابع سازمان ، اجرای همزمان پروژه های بهبود امکانپذیر نبود . لذا با بهره گیری از تکنیک تصمیم
، پروژه های بهبود اولویت بندی شدند و سه مورد از پروژه ها که از اولویت بالاتری برخوردار بودند، انتخاب MCDM گیری چند معیاره
مشخصه نشتی سوخت منیفولد CPK و SPC خط تولید سر سیلندر موتور پژو ب FMEA – و اجرا شدند. این پروژه ها عبارتالف
هوای موتور ج- مدیریت دانش ( نظام ثبت آموخته های تجربی ) .