سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید گل محمدی هریس – دانشگاه تربیت مدرس تهران، گروه الکترونیک
محمد کاظم مروج فرشی – دانشگاه تبریز، گروه الکترونیک

چکیده:

در این مقاله با به کار