سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد فرونچی – آزمایشگاه میکروالکترونیک و میکروسنسور،دانشکده مهندسی برق وکامپیو
کریم صمد زمینی – آزمایشگاه میکروالکترونیک و میکروسنسور، دانشکده مهندسی برق وکامپیو
حامد تقی پور فرشی – آزمایشگاه میکروالکترونیک و میکروسنسور، دانشکده مهندسی برق وکامپیو

چکیده:

چکیده: یک سیستم انالیزر الکترواستاتیک ی برا ی تصویر سا ز ی در سیستمهای توموگراف ی مقاومت الکتریک ی(ERT) ر وی یک FPGA از سری ۲۵Virtex4-LX شرکت Xilinx پیاده سا ز ی و شبیه ساز ی گردید. این سیستم با استفاده از % ۱۷ کل قطعات رو ی تراشه و % ۲۵ حافظه موجود کار تشکیل د س تگاه معادلات خط ی و حل دستگاه را در ۱ انجام م ی دهد . نظر به اینکه حل دستگاه معادلاتی از ms کمتر از حجم بالایی نیز برخوردار باشد و بسیار وقت گیر می باشد لذا از روش های موازی سازی و خط لوله برای سرعت بخشیدن به انجام محاسبات
در پیاده سازی سیستم استفاده گردید.
در میان روش های مختلف حل دستگاه معادلات خطی، روش گوس – سایدل انتخاب گردید که دو دلیل عمده برای آن وجود دارد، اول اینکه ماتریس کوپلینگ خاصیت اکیدًا قطری دارد که باعث تضمین همگرایی سریع به سمت پاسخ صحیح می گردد و دوم اینکه این روش قابلیت موازی سازی مناسبی در س ی ستم ها ی توموگرافی مقاومتی الکتریکی سه بعدی را دارد.