سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ماشاالله سعیدیان – سعیدیان عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه
علی هاتفی شفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش راه ترابری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

راه ها یکی از شاهرگ ها ی اصلی توسعه و اقتصاد کشور می باشند لذا باید در طراحی این چنین مسی رهایی علاوه بر رعایت نکات ف نی و اقتصادی به خصوصیات زیس ت محیطی زیادی که بعضاً خاص یک منطقه اند توجه شود تا احدا ث راه حداقل آسی ب را به زیست محیط منطقه وارد نماید . امروزه با توجه به ورود فن آوری کارایGIS امکان تلفیق مشخصات زیادی برای طراحی راه فراهم شده است . ابتدا لازماست عوامل زیست محیطی مؤثر بر منطقه شناسایی شوند پس از آن با استفاده از GIS و تلفیق عوامل موثربر منطقه طراحی مسیر بهینه راه انجام می گیرد