سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد آقاامینی ها –
مرجان مراوندی –

چکیده:

با در نظر گرفتن شرایط موجود شهر نشینی در ایران که نتیجه ۵ دوره مهاجرت مشخص (قبل و بعد از انقلاب) و نیز چند دوره مشخص نگرش به شهر و شهرسازی در کشور میباشد. مقاله حاضر را در جهت ایجاد نگرشی نو که در دهه اخیر ایجاد شده و نیز راهکارهای مربوطه که امروزه در فرایند شهرسازی در ایران به کار گرفته می شود گردآوری گردیده به دو مورد GIS است. دراین نوشتار پس از بررسی تاریخچه شهر و شهرنشینی در ایران و جهان و نیز مطالبی در باب استفاده ازنرم افزار در طرح های توسعه شهری اشاره شدهبعد از آن به روند کار مهندسین مشاور شارستان در به کار گیری نرم افزار در طرح بازنگری طرح تفضیلی منطقه ۴ اشاره مختصری گردیده است.