سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

K Shirvani Moghaddam – eAzad University of South Tehran, Tehran, Iran
H Abdizadeh – bSchool of Metallurgy and Materials Engineering-University of Tehran, Tehran, Iran
H. R. Baharvandi – dMalek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
N Ehsani – bSchool of Metallurgy and Materials Engineering-University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده:

Aluminum matrix composites are important engineering materials in automotive, aerospace, thermal, wear, and other
applications because of excellent low weight, high specific strength, and better physical and mechanical properties
compared to pure aluminum. In this paper, zircon and TiB2 ceramic particles with different amounts were incorporated
into Al-A356.1 alloy by stir-casting route. The ceramic particles size and adding temperature were 1 micron and 750°C
respectively. Microstructure of samples has been investigated by scanning electron microscopy (SEM); hence the
dispersion of reinforcement was noted. Situation of compounds of composites was examined by XRD. Mechanical tests
such as hardness measurement, tensile and physical (density) tests were used. Results showed that the mechanical
properties and microstructure behavior of composites have improved compared to monolithic alloy. Microstructures of
the composites in as-cast conditions show uniform distribution particles and reveal better bonding in the case of zircon
reinforced composite compare to TiB2, but increasing the amount of reinforcement shows better conditions in the case of
TiB2 reinforced composite. It is observed that TiB2 reinforced composites have a better wetting condition compare to
zircon reinforced composites.