سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدشهرام معین – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
نصرا… مقدم چرکری – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدر
شقایق نادری – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

در این مقاله روش بهینه شده HMM یک بعدی برای بررسی هویت با استفاده از چهره پیشنهاد و پیاده سازی شده که ضرایب DCT تصویر را بعنوان بردارهای مشاهده برای حالتهای HMM بکار می برد . برای ارزیابی روش ارائه شده، آزمایشهائی بر روی پایگاه تصاویر ORL انجام گرفته است . در مقاممقایسه با دیگر روشهایHMM یک بعدی که بر روی پایگاه تصویریRL
ارزیابی شده اند، این روش بهترین نتایج را ارائه داده است . در روش جدید با حفظ خصوصیت بلادرنگ بودن، نرخ تأیید هویت درست با بیش از %۱۰ افزایش به %۹۶ رسیده است . این بهبود محسوس در نتایج در سه مرحله بدست آمده، نخست با جایگزینی الگوریتم Baum-Welch با یک الگوریتم کلاستربندی، سپس با افزودن معیار S برای بهینه سازی الگوریتم کلاستربندی و بالاخره با
انتخاب هوشمند تصاویر آموزشی