سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

گلاره امیرجمشیدی – دانشجوی سا ل آخر برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه
کاوه شعبانی – دانشجوی سال آخر برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهند سی عمران دانشگاه
سیدمحمدحسین هاشمی – دانشجوی سال آخر برنامه ریز ی حمل و نقل، دانشکده مهند سی عمران دانشگاه

چکیده:

به طورکلی در بهبود حمل و نقل شهر ی دو راه حل یکی مدیریت تقاضای حمل و نقل و دیگری مدیریت سیستم حمل و نقل ارایه شده است . مدیریت سیستم حمل و نقل شامل افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی ٬ بالا بردن کارا یی آنها ٬ ساخت شر یان ها و بزرگراه ها در صورت لزوم و همچنین ایجاد محدود یت ها و قوانینی که موجب هدایت استفاده کنندگان به سوی حمل و نقل همگانی و در نتیجه بالا رفتن استفاده بهینه از امکانات ( خیابان ها و تسهیلات حمل و نقل ) موجود می شود . زیرا که مبنای سفره ای شهر ی در کلان شهرها می بایست حمل و نقل همکا نی قرار گیرد . یکی از موارد ی که در کاهش استفاده مردم از وسایل نقلیه شخصی و تشویق آنها به استفاده از حمل و نقل همگانی مؤثر است ٬ استفاده از خطوط HOV در خیابان های شهری می باشد . با توجه به هزینه ای که این خطوط خواهند داشت ٬ نیاز به مطالعه و بررسی دقیق می باشد که هدف از انجام این کار ٬ مزایای آن بر ای استفاده کنندگان و بر ای شهروندان تعیی ن گردد . در این مقاله سعی شده است با معرف ی ا ین خطوط ٬ نحوه عملکرد آنها و تاریخچه ا ی از اجر ای ا ین خطوط در نقاط مختلف ٬به بیان مزایای استفاده از آنها در شهرها پرداخته شود و در صورت ارضای شرایط لازم برای اجرای این خطوط گزینه پیشنهادی برای آن شهر باشد