سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
هومان رضائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

به منظور تحلیل ستون های جدارنازک اعم از مستطیلی یا دایره ای شکل با فرض تغییرات خطی کرنش در ارتفاع مقطع و معادلات تعادل استاتیکی و توجه به روابط و خواص بتن با مقاومت بالا، با استفاده از روابط حاکم بر این پارامتره ا، نوشته شد و دیاگرام های اندرکنش نیروی محوری و ممان خمشی ترسیم گردید. MATLAB برنامه کامپیوتری در محیط بدین منظور متغییرهای گوناگونی از جمله مقاومت فشاری بتن، تنش تسلیم فولاد، پوشش بتن، درصدفولادهای طولی و …در نظر گرفته شده است. به کمک دیاگرام های ترسیم شده، آنالیز مقاطع بروش ساده و مطمئن امکان پذیر است.