سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید سلطانعلی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود صبایی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سجاد پیراهش – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، طرحی (با نامHySEC) برای اجرای همکاری در شبکه های موردی سیار و مقابله با گره های خودخواه ارائه شده است. طرح پیشنهادی، تلفیقی است از روش های مبتنی بر اعتبار (شهرت ) و روش های مبتنی بر قیمت، که به وجود کنترل مرکزی و یا رابطه اطمینان قبلی بین گره های شبکه نیازی ندارد و یک روش کاملا توزیع شده محسوب می شود. این طرح، با توزیع عادلانه وظیفه جلورانی بین همه گر هها، باعث افزایش طول عمر شبکه می گردد و چون هر گره متناسب با میزان مشارکت خود در جلورانی بسته های دیگران از خدمات شبکه برای ارسال و دریافت ترافیک خود بهره مند می شود، انگیزه همکاری در شبکه افزایش می یابد.