سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

Mir Reza Majidi – Dep. Of analytical chemistry – Faculty of chemistry – Tabriz university- Tabriz51664 – IRAN
Zahra Abdullah Mirzaie – Dep. Of analytical chemistry – Faculty of chemistry – Tabriz university- Tabriz51664 – IRAN
Rasol Abdullah Mirzaie – Dep. Of chemistry –Faculty of science – Shahid Rajaee university

چکیده:

Oxygen reduction reaction is thermodynamically favored but kinetically slow. Oxygen is used in fuel cell systems as oxidant and fuel cellystem is suitable choice for production of clean energy in the present century. For production of more electricity in these systems, the oxygen reduction reaction must be catalyzed. In order to increase reaction rate, polyaniline was used as a substrate for platinum electrocatalyst. After reaching the optimized conditions, the kinetically parameters for oxygen reduction reaction were studied through the rotating disk electrode voltammetry technique and Tafel plot. At the optimized conditions, the results of Koutecky–Levich analysis indicate that the total number of exchanged electrons, symmetry factor and the electron transfer rate constant, are 2.1e ,0.412,and 10-5.99 cms-1 respectively. Also, the results of Tafel plot analysis show that the exchange current density and the number of the rate-determining step electrons are10-5.13 Acm-2 and 1.03≈۱e respectively.