سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

منوچهر ریاحی – آرشیتکت و کارشناس بین المللی زیست محیطی، هماهنگ کننده بین المللی مرکز اکولوژیکی سوئد Ekocentrum در ایران

چکیده:

هدف از این سخنرانی ارائه یک الگوی زندگی با کلیه جزئیات از کلیه دیدگاه ها در یک شهر پایدار به عنوان "شهر سازگار با محیط زیست" است. در این راستا می توان خصوصیات طراحی را بر اصول اکولوژیکی و سازگاری با محیط زیست استوار نمود. لذا این روش جدید برخورد با مسائل می تواند نام های " معماری اکولوژیکی/ سازگار با محیط زیست" نیز نامیده شود. طراحی یک شهر و ارائه جزئیات زندگی سازگار با محیط زیست نیازمند مطالعات, تجزیه و تحلیل و طراحی با تکیه بر موارد زیر می باشد: ارزیابی اثرات زیست محیطی ؛ بررسی توان اکولوژیکی منطقه ؛ مطالعات بنیادی طرح استوار بر کلیه اصول پایه بوم شناختی و منطبق با فرهنگ حاکم ؛ استفاده از منابع و
امکانات محلی؛ کاربری انرژی های پاک ؛ استقرار مدیریت مواد زائد و استفاده مجدد از دور ریختنیها ؛ به حداقل رساندن مصرف مواد اولیه و تغییر الگوهای مصرف ؛ ارتقاء منازل , مدارس، دفاتر کار , ادارات , صنایع و مراکز تجاری از وضعیت غیر سازگار با محیط زیست امروزی به الگوهای زیست محیطی ؛ سازگار نمودن زندگی روزمره شهروندان با موازین اکولوژیکی و تجهیزمحیط زندگی با ابزار مورد نیاز شهروندان و تاسیسات زیر بنائی مورد نیاز جهت دستیابی به توسعه پایدار.