سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود منتظری نمین – هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
اصغر بهلولی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف
سروش اله دین – امور آبهای سطحی، سازمان آب و برق خوزستان
لاله رنجبران – امور آبهای سطحی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش (Time Splitting) TS معادلات جریان غیرماندگار در رودخانه با ترکیبی از روش های صریح و ضمنی حل می شود . در حل معادلات جریان بر روی شبکه نیز همین روش با الگوریتم Double Sweep پیاده سازی شده است . برای صحت سنجی و مقایسه نتایج مدل توسعه یافته، مثال های معتبری که دارای جواب های تحلیلی هستند انتخاب شده و نتایج
مدل با نتایج تحلیلی مقایسه شده است . برای مقایسه بیشتر نتایج مدل Mile11 نیز به عنوان یک نرم افزار تجاری معتبر انتخاب شده است . در این مقاله نشان داده شده است می توان با استفاده از روش TS و بدون استفاده از روش های با دقت بالا نتایج مناسبی را بدست آورد . این در شرایطی است که روش استفاده شده به لحاظ سرعت نیز قابل رقابت با مدل های مشابه می باشد