سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر رستم افشار – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
هدایت فهمی، – وزارت نیرو
علیرضا پیره – کارشناس مهندسین مشاو جاماب

چکیده:

مقاله حاضر معماری خاصی از نحوه قرار گیری فیلترهای حالت کالمن را در ساختار یک MultiFilter و MF) مورد تحلیل و طراحی قرار داده است. الگوی حاضر در ساختمان این مدل اقتباسی از ساختار و توپولوژی شبکههای عصبی چند لایه میباشد. نتایج حاصل از کاربرد این مدل با عملکرد یک شبکه عصبی MLP چند لایه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. مطالعه موردی روی رودخانه باراندوزچای در غرب دریاچه ارومیه انجام گرفته است.