سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد سروش – دانشگاه تربیت مدرس مرکز تحقیقات مخابرات ایران
عباس ظریفکار – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محمدکاظم مروجفرشی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

چکیده : در این مقاله , برای تعیین رفتار آشکارساز نوری بهمنی ,١ مدل شبکه عصبی ارائه میدهیم . از مزایای این مدل , میتوان به سادگی و سرعت پردازش زیاد آن اشاره کرد . مدل ارائهشده , رفتار افزاره را به خوبی تعیین میکند . ابعاد , مواد بهکاررفته در افزاره , سطح مقطع آشکارسازی و ولتاژ بایاس به عنوان ورودیهای شبکه و جریان تاریک و جریان نوری به عنوان خروجیهای شبکه درنظر گرفته میشوند . برای بررسی صحت کارکرد مدل , به ازای دو افزاره مختلف , نتایج مدل شبکه عصبی با مدل مداری و دادههای عملی مقایسه میشوند .