سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل رنجبر – عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی مرند دانشگاه تبریز – کار
میرمجتبی حیدری – گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی مرند دانشگاه تبریز – کارشناس ارشد نقش

چکیده:

طبیعی است در مدیریت بحران زلزله قبل از تصمیم گیری به اطلاعات آنی و درجا نیاز هست. بخشی از این اطلاعات در ذهن مدیر وجود دارد ولی بخش دیگر این اطلاعات بایستی از طریق محیط خارج از ذهن مدیر باید تامین شود. بویژه در مواقع بروز بحران زلزله، که شرایط کاملاً اضطراری و فوق العاده می باشد نیاز به رد و بدل اطلاعات از طریق عوامل خارجی که به سرعت و دقت عمل می کنند، هست. در ای خصوص اطلاعاتی که دقیق، صحیح، بهنگام وساختار یافته باشند نقش کلیدی را در تصمیم گیری بهینه ایفا می نمایند. سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) به عنوان یکی از مهمترین و قابل اطمینان ترین تکنولوژی های تعیین موقعیت، موقعیت هر نقطه را در هر لحظه بدست آورده و پس از ارسال اطلاعات مذکور به کمک خطوط ارتباطی به مرکز کنترل و پردازش و نمایش آن بر نقشه پایه استفاده می شود و سیستم اطلاعاتئ جغرافیایی (GIS) به عنوان یک سیستم اخذ، مدییت بهینه اطلاعات مکان مرجع نقش مهمی را در تجزیه و تحلیل های مکان مرج به عهده دارد. در نتیجه می توان از تلفیق دو سیستم فوق الذکر تحت عنوان Mobile GIS در امر مدیریت امدادرسانی زلزله استفاده نمود.