سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی باقری – گروه مهندسی پزشکی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسن قاسمیان – گروه مهندسی پزشکی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سبلان دانشور – گروه مهندسی پزشکی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

سیگنالهای EEG حاوی اطلاعات غنی و مفیدی در مورد عملکرد مغز می باشند . نگاشت توپوگرافیک این سیگنالها روی سطح جمجمه مغز ، امکان نمایش تصویری فعالیتهای حیاتی مغز را فراهم می سازد . این نگاشت، علاوه بر آشکار سازی اطلاعات پنهان در EEG ، امکان تفسیر آسان و بی درنگ اطلاعات را برای پزشک مهیا می سازد . با توجه به امکان خطا و اشتباه در تفسیر این سیگنالها، پرداختن به روشی جدید برای بررسی عملکرد مغز و مصور سازی فعالیتهای حیاتی آن، ضروری است . هدف این مقاله ارائه یک روش مناسب و کارآمد برای رسیدن به نگاشت فعالیتهای حیاتی مغز می باشد که برای افزایش اطلاعات مکانی از ادغام اطلاعات آناتومیکی ( تصاویر ) MRI بهره گرفته شده است .