سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نستوه طاهری جوان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن
آرش نصیری اقبالی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن
مهدی دهقان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن

چکیده:

چکیده: در این مقاله روش جهت خوشه بندیODCP در الگوریتمِچندمسیرةMDD در شبکه های حسگر بی سیم، پیشنهاد و بررسی شد ه -است. در الگوریتم انتشار هدایت شده دو مشکلِ تجمیع دیرهنگام و انتشار دادههای اکتشافیِ اضافی وجود دارند و الگوریتمODCP سعی دارد ا ی ن دومشکل را برطرف کند و برای این کار یک سینک مجازی در نزدیکیِ گر ه -های مبدا ایجاد می کند. همچنین روشهایی برای ایجاد کردن توازن بار بین گره های مبدا و مقصد، از طریق توزیع ترافیک داده های منتقل شده بین گره مبدا و مقصد به صورت غیر یکنواخت، پیشنهاد شده است و د ر نهایت
نتایج بدست آمده را از طریق شبیه سازی ارزیابی شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روشODCP می تواند مدت برقراری اتصال در شبکه -های حسگر را تا دو برابر افزایش دهد؛ در این حالت تعداد بست ه های از دست رفته بر اثر تصادم نیز کاهش پیدا خواهند کرد . البت ه در این روش میزان تاخیر رسیدن بسته های داده های اکتشافی به مقصد به دلیل فاز اولیه انتخاب سینک مجازی، افزایش خواهد یافت.