سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سهند دانشور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مریم سیدقصیر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزو عضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبریز

چکیده:

درتحلیل سلسله مراتبی فازی زمانی که مقایسه جفت به جفت به وسیله مقادیر توابع عضویت توضیح داده می شود،بحث در مورد سازگاری سیستم بسیار ساده است، در این تحقیق تعریفی از سازگاریفازی با میزان نرخ سازگاری ارائه می شود. الزاماً، نسبت های فازی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند وباعث ایجاد نرخ ناسازگاری می شود، همچنین به عنوان محدودیت های با مقادیر عضویت الویت های موضعی فرمول بندی می شوند و بر عکس همه گزینه ها بر پایه وزن نهایی با مجموعه هایmin-max رتبه بندی می شوند نتایج بدست آمده به صورت محاسباتی کارا هستند