سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

Safavi – Dept. of Electrical Engineering, Shiraz University Shiraz,I.R. of Iran
Zakeri – Dept. of Electrical Engineering, Shiraz University Shiraz,I.R. of Iran

چکیده:

The technologicala dvancemenitn the computerc ontrolled systems and other areas in the process induitries makes availablec ontinuottss tream ofdata to be exploitedu tilizing on-line systems environment. This paper investigates procedures for on-line learning and improvement with
‘v)ave-nets utilizing such a stream of data. l[/ave-nets are wavelet-based neural networks with localized and hierarc hical multi-resoltttion Iearning. The multi-res oluti o n framework of wave-net and its learning algorithms are briefly explained. Then based on the learning algorithms, pr o c e dur e s for o n- I ine w av e -ne t impr ovements are proposed and the verifications are performed with some case studies The results show effectivenesso f the melhods.