سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
Abbas Rezaee – Department of Environmental Health, Faculty of Medical Sciences,Tarbiat Modares University
Hooshyar Hossini –

چکیده:

In recent years, Carbon nanotubes (CNTs) as a new adsorbent to adsorption of ions have been studied.Also, we used the functionalized form of carbon nanotube. In order to functionalization of multiwalled carbon nanotube was used the EDTA and sulfuric acid. This study were design in based the f-MWCNTs adsorption potential to removal chromium from electroplating wastewater. Thus, the optimum conditions such as; initial concentration, contact time, adsorbent dosage and pH that were affected on adsorption were measured.In this paper, a systematic model on Cr (VI) adsorptionis presented based experimental design.RSM as mathematical methods was used for modeling and optimazed the considerable parametrers.Based on ANOVA analysis is given R2 (0.998), Adjusted R2 (0.996), prediction R2 (0.906),Coefficient of variation(1.38%) and the Mean removal efficiency (54.76%). At end of the analysis the optimum conditions are given outby RS methodology that shown the efficiency of 61.75% was predicted by the model,under optimum conditions.