سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مهدی سپهری – دکترا در رشته تحقیق در عملیات از دانشگاه تنسی آمریکا، عضو هیئت علمی دا
مینا علی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیک، دانشکده مهندسی صن
بابک تیمورپور – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیک، دانشکده مهندسی صن

چکیده:

The information in patent data can be used for strategic planning purposes. This article discusses patent,its structure and main sources,we will explain patent analysis and address how this tool can be used for competitor monitoring , R&D portfolio management , identication and assessment of future technological knowledge options and human resource management.Network theory, Text mining and knowledge domain visualization also introduced as some techniques used in patent analysis.