سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز نیک آیین – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

و PCR یا واکنش زنجیره ای پلیمراز که اگویی از تکثیر DNA در درون سلول زنده می باشد ، این امکان را فراهم آورده است که با تکثیر قطعه خاصی از اسید نوکلئیک تا حد میلیون ها و حتی میلیلردها کپی به ظور دقیق و کاملا مشابه با اسید نوکلئیک اصلی ، قادر به ردیابی تعداد اندک میکرو ارگانیسم ها در نمونه های محیطی باشیم . کریپتوسپوریدیوم پارووم که یک انگل تک یاخته ای روده ای است ، امروزه یکی از عوامل اصلی بیماری های منتقله از طریق آب شناخته شده است و حضور این انگل تک یاخته ای در منابع آب های آشامیدنی یک مسئله مهم بهداشتی است که چالش صنعت آب با آن را می طلبد . استراتژی جدید برای ردیابی ااسیست های کریپتوسپوریدیوم پارووم در نمونه های آب مبتنی بر تکنیک PCR است. در این مطالعه روش Nested PCR جهت تقویت یک قطعه ۱۹۹bp از DNA متعلق به ژن پروتئین شوک حرارتی (hsp70) موجود در نمونه های تغلیظ شده آب از روش خالص سلزی DNA با کاربرد QIAamp DNA mini kit ااستفاده کردیم . با روش قادر به ردیابی ااسیست های کریپتوسپوریدیوم پارووم در حد ۱ ااسیست تلقیح شده به نمونه های تغلیط شده آب شیر شدیم . نتایج این مطالعه نشان داد که PCR روشی مناسب جهت پایش آب های آشامیدنی می باشد.