سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی صیاد – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
سیامک داودی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

چکیده:

در این پژوهش تحلیل دینامیکی شیبهای سد خاکی فرنق بررسی شده است. پس از بررسی روشهای موجود آنالیز دینامیکی وانتخاب روشهای عددی نرم افزارPlaxisبرگزیده شد . Plaxis یک بسته نرم افزاری المان محدود است که مختص بررسی پروژه های ژئوتکنیکی است. بررسی نتایج نشان داد که امواج زلزله پس از عبور از جسم سد دارای فرکانس کمترودامنه بیشتر می شوند. بدین ترتیب که در تاج سد بیشترین جابجایی صورت می گیرد. همچنین تاثیر تغییرات خواص مصالح هسته و پوسته بررسی شد. مطالعات انجام شده نشان داد که افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک پوسته در پایداری سد نقش مهمی دارد. اثر تغییرات ضرایب میرایی رایلی نیز بررسی شد.