سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کوروش لنگران دستجردی – مسئول تعمیرات الکتریک نیروگاه سد زاینده رود، سازمان آب منطقه ای اصفه

چکیده:

Powerformer ماشین سنکرونی است که برای اتصال مستقیم به شبکه انتقال بدون نیاز به ترانسفورماتور افزاینده کاربرد دارد. تازگی این ژنراتور جدید استفاده از کابل های مخصوص بجای سیم پیچهای متداول بکار رفته در ژنراتورهای معمولی می باشد.
Powerformer بعنوان مولد در ژنراتورهای آبی (هیدروژنراتورها) و همچنین نیروگاه های حرارتی (توربوژنراتورها) می تواند مورد استفاده قرا رگیرد.
اساس کار Powerformerبر مبنای افزایش ولتاژ و کاهش جریان می باشد این ماشین جدید امتیازاتی دارد از قبیل: بالا بردن راندمان، کوچک کردن تاسیسات نیروگاه کم کردن اثرات مخرب زیست محیطی و بوجود آوردن محیط ایمن تر برای کارکنان.