سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

الهام جمالی مقدم – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، سازه های هیدرولیکی و هیدروکلیماتولوژی ش
سیروس آرمان – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، سازه های هیدرولیکی و هیدروکلیماتولوژی ش
مهدی نوربخش – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، سازه های هیدرولیکی و هیدروکلیماتولوژی ش

چکیده:

در سالهای اخیر، مشارکت جدید و اجرای طرحهای مختلف بویژه طرحهای آبخیزداری با مشارکت ساکنان روستاها، از توجه خاصی برخوردار شده است . بر همین اساس و با توجه به اهمیت مشارکت مردم در امور توسعه پایدار به ویژه در سطح روستاها، طرح مشارکت مردمی منطقه تنگ بستانک با هدف توانمندسازی مردم و آماده سازی آنها جهت مشارکت در امر اجرا، بهره برداری و نگهداری از طرحها به ویژه در حیطه امور آبخیزداری و حفاظت از منابع آب و خاک در مناطق روستایی علی آباد علیا، علی آباد سفلی، منگان و جیدرزار از توابع شهرستان مرودشت در بخش
کامفیروز استان فارس، در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ انجام گرفته است . در این راستا، چندین روش در مبحثPRAشامل مصاحبه های غیر سازماندهی شده، بحث های گروهی، ترسیم نقشه و مدلسازی به صورت مشارکتی ورتبه بندی به کار برده شده اند . بدین منظور جلسات مختلفی به منظور تبیین اهداف طرح و آموزش نحوه حل مسائل و مشکلات در منطقه برگزار گردید و امکانات و توانمندیهای منطقه تفکیک و مورد بررسی قرار گرفت . سپس با کمک پیشتازان، توانمندیهای بالقوه و بالفعل موجود در منطقه اولویت بندی گردید . در مرحله بعد، مشکلات تقسیم بندی شد و گروه های کاری و انجمن های محلی مختلف متناسب با شرایط و نیاز منطقه، با استفاده از روستائیان و پیشتازان تشکیل شد که نهایتاً منجر به تشکیل یک شرکت تعاونی توسعه پایدار گردید که در حال حاضر توسط افراد محلی اداره می شود و مدیریت منابع انسانی و مالی را بالاخص در زمینه حفظ منابع آب و خاک و حوزه آبخیز برعهده دارد و در این راستا اجرای طرحهای مختلف اشتغال زا، درآمدزا و آبخیزداری را در دستور کار دارد . در مجموع میتوان گفت که مهمترین رهیافت این اقدام، توانمندسازی مشارکتی جوامع محلی با روش ارزیابی مشارکتی روستایی بوده است که توانسته است به نتایج ارزشمندی منجر شود . لذا در این مطالعه روند دستیابی به فرایند توسعه پایدار با استفاده از ابزارهای PRA تدوین و ارائه گردیده است .