سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا نوروزی – فوق لیسانس جغرافیای طبیعی، تهران، انجمن آبخیزداری ایران

چکیده:

با گذشت بیش از ۳۵ سال از کاربرد روش PSIACدر ایران، همچنان این روش کاربرد خود را حفظ کرده است و از طرف دیگرتغییرات وسیعی در آن ایجاد شده است که مهم ترین آن، معادله اصلی کاربرد این روش برای برآورد رسوب و به تبع آن فرسایش آبی در حوزه های آبخیز فاقد ایستگاه اندازه گیری رسوب می باشد به نحوی که گاه مقدار برآورد را بیش از ۳۰ درصد نسبت به معادله های دیگر بدست میدهد . با بررسی منابع فارسی و انگلیسی که تاکنون قابل دسترس بوده اند، سعی شده است تا تغییرات متعددی را که در آن اعمال شده است، بیان گردد و در پایان مقاله نیز راهکارهای عملی برای برون رفت از وضعیت نابسامان موجود ارائه گردیدهاند.